Keď navštívite tieto webové stránky, môžeme do vášho počítača alebo mobilného zariadenia preniesť určité informácie vo forme tzv. Súborov “cookie”, ktoré nám pri vašej ďalšej návšteve umožnia rozpoznať, že ste to vy (načítaním súboru cookie).

Súbory cookie nám môžu pomáhať mnohými spôsobmi. Umožňujú nám napríklad upravovať tieto webové stránky, aby lepšie vyhovovali vašim potrebám, alebo uložiť vaše heslo, aby ste ich nemuseli zakaždým zadávať znova.

Ak neprijmete cookies, ktoré sú definované ako “Nevyhnutné, nutné”, nebude vaša návšteva týchto webových stránok možná. Ak odmietnete iné súbory cookie, nemusia určité ponuky, funkcie alebo informačné zdroje na našich webových stránkach fungovať správne, takže vaše návšteva nemusí byť tak pohodlná, ako by mohla, a úroveň komfortu či funkčnosti sa môže znížiť.